vvv
  -
MAIN
bibl
GODZINY OTWARCIA
bibl
WYPOŻYCZALNIA
I CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH
Poniedziałek9.00-18.00
Wtorek 9.00-18.00
Sroda 9.00-16.00
Czwartek9.00-18.00
Piatek 9.00-18.00
Sobota9.00-14.00

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Poniedziałek9.00-17.00
Wtorek 9.00-17.00
Sroda 9.00-16.00
Czwartek9.00-17.00
Piatek 9.00-17.00
Sobota9.00-14.00

FILIA NR 1, ul.DUBOISA 68
Wtorek 9.00-14.00
Czwartek9.00-14.00

FILIA NR 2, ul.RÓŻAŃSKA 5
Wtorek 9.00-17.00
Czwartek9.00-17.00

DOKUMENTY MBP
RODO
bibl
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Zarzšdzenie Dyrektora Biblioteki nr 1/2018, wprowadzajšce nowe przepisy europejskiego rozporzšdzenia ochrony danych osobowych (RODO),
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


e - KSIĘGOZBÓR
--

Katalog on-line zostal czasowo wylaczony z powodu trwajacego remontu w Miejskiej Bibliotekce Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Dostepnosc woluminow chwilowo nie pokrywa sie z zakresem dostepnm w katalogu on-line.
80 LAT BIBLIOTEKI
80lat
O BIBLIOTECE
bibl
bibl
    Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania
Biblioteki Powiatowej
dla powiatu ostrowskiego.


HISTORIA ZIEMI OSTROWSKIEJ
HISTORIA ZIEMI OSTROWSKIEJ
Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
1060588
odsłon strony od Grudzie? 2005
cccx1

REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI   MBP


§ 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 4. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni (holu, na wieszaku wypożyczalni).
 5. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2.

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem...(województwa – miasta - gminy),
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).

 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu biblioteki.

§ 3.

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości z innych bibliotek..
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu tez zwraca wypożyczone książki.

 

§ 4.

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Na sumy wypłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6.

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 34 ust. 1 i 2 biblioteka pobiera opłaty. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę.
 2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty, oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§ 7.

Wysokość opłat z tytułu kaucji, kar za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książek oraz kar za ich przetrzymywanie ponad termin określony w Regulaminie ustalone są w Aneksie do niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 9.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor (kierownik) biblioteki.


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.03 sekund