80  LAT  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

 

W 2008 roku mija 80 lat od powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Inauguracja roku jubileuszowego ostrowskiej Książnicy miała miejsce podczas uroczystych obchodów 11 czerwca 2008 roku. Piękna pogoda pozwoliła na zorganizowanie  uroczystości w plenerze. Przy Letniej Scenie Biblioteki zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek kulturalno-oświatowych z powiatu ostrowskiego, doradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze, obecni i dawni pracownicy Biblioteki, ludzie „pióra” – ostrowianie, regionaliści oraz wiele innych życzliwych i oddanych Bibliotece osób.

 


  

Wśród zaproszonych gości liczne grono stanowili wyróżnieni czytelnicy, Ci najwierniejsi z wiernych, począwszy od tych najmłodszych – przedszkolaków - do tych z bardzo długim stażem czytelniczym.

Na początku uroczystości głos zabrała p. Elżbieta Chojnacka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej witając i dziękując za przybycie wszystkim gościom. Jubileusz 80-lecia Biblioteki był okazją nie tylko do podkreślenia obecnej roli placówki w życiu kulturalnym naszego miasta, ale również do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Krótka refleksja nad czasem minionym, jak również teraźniejszością    i przyszłością tegorocznej Jubilatki dała ogólny zarys działalności ostrowskiej placówki.

 


 

Długa historia oraz praca i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej została zawarta w jubileuszowej publikacji „80 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 1928-2008”, którą otrzymał każdy z zaproszonych gości.


Naciśnij aby przejrzeć jubileuszową publikacjęDodatkowo, specjalnie na tą uroczystość, zostały wybite medale okolicznościowe, jako symbol wdzięczności i podziękowania.


Naciśnij aby zobaczyć Medal Okolicznościowy


W dalszej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele Władz Miasta Ostrów Mazowiecka: Burmistrz Miasta Mieczysław Szymański, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska oraz Sekretarz Miasta Tomasz Skibicki, przekazując słowa uznania dla dorobku i osiągnięć Biblioteki oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 


 

Na ręce pani Dyrektor Elżbiety Chojnackiej został złożony dyplom uznania za propagowanie wiedzy o regionie oraz za działalność na rzecz środowiska pedagogicznego oraz całej społeczności lokalnej naszego Powiatu.

Natomiast za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społecznego Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz Miasta przyznał Miejskiej Bibliotece Publicznej w 80. rocznicę działalności Medal im. Ludwika Mieczkowskiego.

 Podniosły moment wręczania podziękowań, listów gratulacyjnych, kwiatów to kolejny punkt programu uroczystości jubileuszowych. Pierwsze podziękowania Dyrektor Biblioteki p. Elżbieta Chojnacka skierowała do tych dla których istniejemy – naszych czytelników, a jest ich nie mało. Spośród ogólnej liczby prawie 6 tysięcy corocznych czytelników naszej Biblioteki są osoby – najwierniejsze i systematyczne.Najpierw wystąpili najmłodsi czytelnicy Biblioteki – przedszkolaki oraz ich starsi koledzy i koleżanki ze szkół podstawowych i gimnazjów.

 Następnie wystąpiły osoby z bardzo długim stażem czytelniczym, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Do tych z najdłuższym stażem czytelniczym należą m. in.: Państwo Halina i Włodzimierz Paradowscy oraz Państwo Helena i Edward Skowrońscy są naszymi czytelnikami od 1953 roku.

  

 

 

 

Podziękowania należą się również władzom samorządowym, którzy uznają iż warto inwestować w Bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby kulturalne naszej społeczności. Dziękujemy za każde wsparcie, radę  i wyrozumiałość.

 


 

Jubileusz ostrowskiej Książnicy był także okazją do uhonorowania  i podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój Biblioteki.

Burmistrz Miasta Mieczysław Szymalski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Krzysztofem Laską oraz Sekretarzem Miasta Tomaszem Skibickim wręczyli kwiaty, medale oraz imienne tabliczki pamiątkowe: Dyrektor MBP p. Elżbiecie Chojnackiej oraz p. Alinie Wierzbickiej, p. Reginie Pałaszewskiej, p. Barbarze Kazimierczuk, p. Maryli Florczak, p. Krystynie Tryniszewskiej, p. Elżbiecie Żochowskiej, p. Barbarze Rakowskiej, p. Annie Borowej, p. Agnieszce Kaczmarek, p. Jolancie Zawadzkiej, p. Marii Turowskiej, p. Annie Duda-Depta.

 
 

Podziękowania oraz kwiaty trafiły również na ręce: p. Józefa Rostkowskiego – Wójta Gminy Zaręby Kościelne, p. Marii Mazurek – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarębach Kościelnych, p. Waldemara Brzostka – Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka, p. Marka Kubaszewskiego – Wójta Gminy Małkinia oraz p. Lidii Kowińskiej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini.

 

  

 

Za dotychczasową współpracę bibliotekarską, merytoryczną opiekę podziękowania otrzymali p. Mieczysław Romanik – dyrektor MBP w Ostrołęce, p. Sabina Malinowska – przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce, p. Jadwiga Orłowska – przewodnicząca regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Ostrołęce.

 


 


       Wyrazy wdzięczności należą się również ludziom „pióra” – ostrowianom, regionalistom, dzięki którym mamy zapisane i utrwalone cenne wiadomości       i wydarzenia z życia naszego miasta i okolic, m. in. p. prof. Adamowi Dobrońskiemu, p. Ryszardowi Ejchelkrautowi, p. Andrzejowi Mierzwińskiemu.

 

 

 

Podczas uroczystości nie zabrakło licznych przemówień i gratulacji: dyrektorzy szkół, placówek, nauczyciele bibliotekarze gratulowali pięknego jubileuszu i dziękowali za okazywaną im pomoc. Oto treść jednego z listów gratulacyjnych:

Z okazji dostojnego jubileuszu 80 – lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej Ostrowi Mazowieckiej składamy wyrazy uznania i szacunku wszystkim pracownikom za ich godną i służebną pracę oraz nieoceniony wkład w rozwój intelektualny mieszkańców ostrowskiej ziemi.

Życzymy wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie w społeczeństwie nawyku czytania i obcowania z książką, wiernych i wspaniałych czytelników, coraz bogatszych zbiorów zaspokajających wszystkie potrzeby czytelnicze, dalszego dynamicznego rozwoju na miarę oczekiwań naszej społeczności, a także wielu sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym”.Naciśnij aby przejrzeć Listy Gratulacyjne

 

 

 

 

 

Uroczystość 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej połączoną z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek uświetniła część artystyczna. Dla wszystkich zaproszonych gości wystąpiła p. Anna Chodakowska oraz p. Roman Ziemlański w spektaklu „Msza Wędrującego” według Edwarda Stachury.

 

 
 

 

Następnie wszyscy goście udali się na uroczysty bankiet do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 


 

Obchody jubileuszu stały się okazją do zaprezentowania władzom oraz społeczności lokalnej tego co było najważniejsze przez te 80-lat Biblioteki – i nie chodzi tu o samą statystykę, jak ilość woluminów, odwiedzin i wypożyczeń, choć to też jest bardzo istotne – mamy tu na myśli człowieka – bibliotekarza i czytelnika – to ten duet stworzył przez pokolenia 80-letni dorobek.

Liczna obecność lokalnej społeczności, miłe słowa podkreślające rolę biblioteki w środowisku potwierdziły fakt potrzeby istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz podkreśliły, jak ważne miejsce w życiu oświatowym i kulturalnym miasta i powiatu zajmuje placówka.