vvv
  -
MAIN
bibl
bibl
    Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania
Biblioteki Powiatowej
dla powiatu ostrowskiego.


e - KSIĘGOZBÓR
--


80 LAT BIBLIOTEKI
80lat
O BIBLIOTECE
bibl
HISTORIA ZIEMI OSTROWSKIEJ
HISTORIA ZIEMI OSTROWSKIEJ
Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
700993
odsłon strony od Grudzie? 2005
cccx1


REGULAMIN CZYTELNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

Par.1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią.
 4. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 6. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

Par.2

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism, jak również z księgozbioru wypożyczalni i książek wypożyczonych z innych bibliotek.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 4. Czytelnik może prosić i zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 5. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.
 6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze biblioteka może na prośbę czytelnika sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

Par.3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury

na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw

informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

Par.4

Na kopiowanie czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Par.5

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokości określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy płacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

Par.6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.02 sekund