Program PROMOCJA CZYTELNICTWA

Program Operacyjny MKiDN "PROMOCJA CZYTELNICTWA" Priorytet I: "Rozwój księgozbiorów bibliotek"

Od kilku lat Biblioteka otrzymuje dodatkową pomoc w postaci dotacji na zakup nowości w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opis: pclogo

Celem Programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów,  w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój czasopism kulturalnych, promocja tłumaczeń       i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Dzięki Programowi MKiDN każdego roku księgozbiór Biblioteki wzbogaca się          o najnowsze publikacje. W 2010 roku MBP otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł. za którą zakupiono 357 książek, w tym 25 książek mówionych.