Program IKONKA

 

W 2005 roku Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu IKONKA. Program IKONKA polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są "czytelniami internetowymi".

Opis: ikonka_66783

Głównym celem IKONKI jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele „Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej ePolska” na lata 2004-2006.

W ramach Programu Ostrowska Książnica otrzymała bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni. Użytkownicy mogą z nich korzystać w Czytelni Internetowej od stycznia 2006 r.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego     w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.