Akademia Orange dla Bibliotek

W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja Orange (powołana przez Telekomunikację Polską i Orange).

„Akademia Orange dla bibliotek” to wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych          i promocję ich wykorzystania.

W ramach Programu Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.142,42 zł. Pieniądze przeznaczone będą na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010.

Zakończenie realizacji Projektu ustalone zostało na sierpień 20